Laisvydė Šalčiūtė

ŠEIMYNINIS (AUTO)PORTRETAS

Šios fotografijos - autorefleksiška „lietuviškos šeimos koncepcijos“ interpretacija. Lietuvos žiniasklaidoje ir šiaip oficialiame diskurse šeima yra absoliučių vertybių simbolis, mitas, idealas. Kadangi tokia „tradicinė“ šeima yra kultūriškai sukonstruota ir susijusi su tam tikru kultūriniu kontekstu, kuriant šį darbą man buvo įdomu:
1. Kokį kūrybinį, konstruojantį indėlį įneša kiekvienas iš tą šeimą apsisprendusių sukurti individų;
2. Kaip heteroseksualiam vyrui ir moteriai, ieškantiems savo tapatybės įprastose šeimos formose kartais tai tampa vieta, kur varžomasi dėl lytinės galios;
3. Kaip vieno asmens nenormatyvinė pasaulėžiūra veikia kito;
4. Kaip didėjanti šeimos formų įvairovė ir postmodernių šeimų gyvenimo vaizdiniai veikia tradicinę homogeninę lietuvišką
šeimą...